Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Login ke SIA

Pengumuman

P E N G U M U M A N BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2014 STT DUMAI AGAR MENYELESAIKAN SKRIPSI

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

P E N G U M U M A N

BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2014 STT DUMAI

No: 032/Pend/STT-DMI/II/2021

 

SESUAI ATURAN BAHWA UNTUK S1 KULIAH MASA STUDI SELAMA 7 TAHUN (14 SEMESTER), DAN BAGI MAHASISWA YANG MASUK STT DUMAI TAHUN 2014 DIBERITAHUKAN BAHWA BATAS AKHIR PENYELESAIAN DI STT DUMAI PALING LAMBAT TGL 30 JUNI 2021 DAN BILA TDK LULUS DARI BATAS TANGGAL TERSEBUT MAKA MAHASISWA TERSEBUT DI DO DARI STT DUMAI.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DIMAKLUMI.

 

DUMAI, 11 FEBRUARI 2021

      KETUA STT DUMAI

                dto

     Dra. Hj. Sirlyana, MP

  NIP. 19630312 199112 2 001

© Sekolah Tinggi Teknologi Dumai 2019 - Semua Hak Cipta Dilindungi.